1. Toepassing van de Algemene Voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn enerzijds bedoeld om elke potentiële consument te informeren over de voorwaarden waaronder de verkoper de bestelde producten verkoopt en levert, en anderzijds om de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van producten door de verkoper aan de consument. Ze zijn zonder beperking of kwalificatie van toepassing op alle verkopen door de SARL Kozoom Store en alle producten die worden aangeboden op haar website "store.kozoom.com".

Bijgevolg gaat elke persoon die een product bestelt dat te koop wordt aangeboden op de website van het bedrijf Kozoom Store, volledig akkoord met deze algemene voorwaarden die de koper erkent vóór zijn bestelling. Elk verzoek aan deze voorwaarden dat de koper zou hebben gedaan, wordt afgewezen, tenzij Kozoom Store de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend.

De producten worden te koop aangeboden via internet voor de volgende geografische gebieden: Frankrijk, alle landen en gebieden wereldwijd.

De koper verklaart voorafgaand aan zijn bestelling dat hij over volledige rechtsbevoegdheid beschikt, waardoor hij zich kan verbinden onder deze voorwaarden.

Het bedrijf Kozoom Store behoudt zich het recht voor om de huidige algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen, zolang deze wijzigingen op haar website verschijnen.

 1. Bedrijfsinformatie

Kozoom Store

S.A.R.L.  

Adres : 5 rue Nicéphore Niepce, Andernos-les-Bains, 33510, France

Registratienummer: 523781540 00019 RCS van Bordeaux, Frankrijk

 1. Toegang tot de website en klantenservice

De koper is persoonlijk verantwoordelijk voor het verwerven van de computertechnologie en telecommunicatie om toegang te krijgen tot de site store.kozoom.com en zijn klantenservice. De koper blijft de telecommunicatiekosten betalen die nodig zijn voor de internettoegang die nodig is om de website te gebruiken.

 1. Klantenservice

Voor vragen of informatie is onze klantenservice bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur (CET)

Telefoon: 09 72 33 21 36

Email: shop@kozoom.com

Internationaal: + 33.972.332.136

 1. Bestellen

Bestellingen kunnen gedaan worden via internet op https://store.kozoom.com

U kunt ook telefonisch bestellen op +33 (0) 972332136 (lokale belkosten Frankrijk, inclusief Corsica) van maandag tot vrijdag, van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur (CET).

Kozoom Store behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie er een geschil is over de betaling van een eerdere bestelling. De bestelling van de koper moet worden bevestigd door Kozoom Store, per post of elektronisch.

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd als de koper een bevestiging heeft ontvangen van Kozoom Store, dat de bestelling is en het volledige orderbedrag is ontvangen. 

Kozoom Store raadt de koper aan om alle informatie schriftelijk of op zijn computer te bewaren.

 1. Product Selectie

De koper is op de hoogte van producten en hun kenmerken, verkocht door Kozoom.com, heeft onder zijn eigen verantwoordelijkheid en volgens zijn behoeften zijn keuze gemaakt voor het product in zijn bestelling. Bovendien kent alleen de koper de hardware, software en andere configuraties die hij bezit en is hij de enige die oordeelt over de compatibiliteit van de bestelde producten met de producten waarmee hij ze zal gebruiken.

Kozoom Store biedt aan om de koper te helpen bij de selectie van producten via zijn klantenservice per telefoon en e-mail, zoals vermeld in artikel 4 van deze gebruiksvoorwaarden.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om, als hij zich niet voldoende bekwaam voelt om de juiste keuze te maken, advies in te winnen.

 1. Product acceptatie

Indien een geleverd product niet overeenstemt met het bestelde product, dient de koper binnen 30 dagen na factuurdatum een claim per post te sturen met het gevraagde retourbewijs van ontvangst. Kozoom Store zal de producten die niet overeenkomen met de bestelling van de koper omruilen. In dat geval vraagt Kozoom Store de koper vriendelijk een gedetailleerd schriftelijk verzoek te schrijven en het product / de producten terug te sturen, na schriftelijke goedkeuring door Kozoom Store.

Kozoom Store zal het / de product (en) ruilen. De verzendkosten worden vergoed op basis van het in rekening gebrachte tarief en ook de kosten van retour worden vergoed.

In ieder geval geniet de koper wettelijke garantie, inclusief die met betrekking tot garantie tegen verborgen gebreken. Na deze periode van dertig dagen worden de producten geacht te voldoen aan de bestelling en door de koper geaccepteerd.

 1. Beschikbaarheid producten

In overeenstemming met artikel L 111-1 van de Franse consumentenwet, kan de koper, voorafgaand aan de bestelling, op de site store.kozoom.com de essentiële kenmerken lezen van het product dat hij wenst te bestellen.

De koper selecteert een of meer producten uit de verschillende categorieën die beschikbaar zijn op de website store.kozoom.com: boeken, video's, apparatuur.

Speciale aanbiedingen van store.kozoom.com zijn geldig zolang de voorraad strekt. Voor producten die niet in de magazijnen zijn opgeslagen, zijn de aanbiedingen van Kozoom Store afhankelijk van beschikbaarheid bij haar leveranciers.

Kozoom Store behoudt zich het recht voor om de mix van aangeboden producten te wijzigen op basis van beperkingen met betrekking tot haar leveranciers. Als een leverancier een wijziging aanbrengt aan een van zijn producten, valt de grafische weergave van dit product niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper en heeft ook geen invloed op de geldigheid van de verkoop. De foto's, grafieken en beschrijvingen van te koop aangeboden producten zijn slechts indicatief en binden de verkoper niet.

In geval van van niet voorradig zijn van het bestelde product zal Kozoom Store de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In overeenstemming met de bepalingen van artikel L121.20.3 van de consumentenwet kan Kozoom Store in dit geval een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs leveren.

Als Kozoom Store geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, wordt de koper onverwijld en uiterlijk binnen 45 dagen na betaling van de betaalde bedragen terugbetaald.

 1. Prijs

De prijzen van producten op store.kozoom.com zijn vermeld in euro's, inclusief BTW, maar exclusief kosten van verwerking en verzending.

Met betrekking tot de prijs van boeken: deze zijn opgesteld in strikte overeenstemming met de Lang-wet 81-766 van 10 augustus 1981. In deze context kan store.kozoom.com zijn klanten de beste prijs bieden die door de wet is toegestaan, een korting van maximaal tot 5% van de prijs van het boek. Deze korting wordt automatisch aangegeven op de productomschrijving.

Bij bestelling vanuit een ander land dan Frankrijk is de koper de importeur van de betreffende goederen. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en overzeese gebiedsdelen worden verzonden, wordt de prijs automatisch zonder belasting op de factuur berekend. Er kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze belastingen en heffingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Kozoom Store. Ze zijn voor rekening van de koper en vallen onder zijn eigen verantwoordelijkheid, zowel wat betreft aangifte als betalingen, tegenover de autoriteiten en / of agentschappen van het exporterende land. De koper moet over deze aspecten navraag doen bij zijn lokale autoriteiten voordat hij een bestelling plaatst op store.kozoom.com.

Kozoom.com behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De producten worden echter gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt ingevoerd, afhankelijk van beschikbaarheid.

 1. Geldigheid

De koper verklaart deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd alvorens de bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling is acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

Vanaf het moment dat de koper zijn bestelling heeft geregistreerd door op "afrekenen" te klikken, wordt hij geacht bewust en zonder voorbehoud deze Algemene Voorwaarden, prijzen en hoeveelheden van de producten zoals besteld te hebben aanvaard.

Tenzij anders bewezen, vormen de gegevens die worden geregistreerd door store.kozoom.com het bewijs van alle transacties door store.kozoom.com en zijn klanten.

 1. Betaling

De volledige betaling is onmiddellijk verschuldigd op de datum van de bestelling. De betalingen kunnen op geen enkel moment als aanbetaling worden beschouwd. De ontvangst van het volledige bedrag van de bestelling wordt door Kozoom Store gedaan op het moment van bevestiging van de bestelling, tenzij anders aangegeven op de speciale pagina van het artikel.

Om zijn bestelling te betalen, heeft de koper de volgende betaalmiddelen tot zijn beschikking: creditcard (Mastercard, Visa, American Express), Paypal, bankcheque van een Franse bank en bankoverschrijving voor alle landen. De koper garandeert dat Kozoom Store de vereiste toestemming heeft om de door hem gekozen betaalmethode te gebruiken bij het valideren van de bestelling.

Kozoom Store behoudt zich het recht voor om elke bestelling en / of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het stadium van uitvoering, in geval van niet-betaling door de koper of een betalingsincident.

Boetes ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met vijf punten zijn automatisch van toepassing op uitstaande bedragen na afloop van een termijn van tien dagen na factuurdatum of bij kennisgeving van weigering van betaling. De levering van een nieuwe bestelling kan worden opgeschort in geval van vertraagde betaling van een eerdere bestelling.

Kozoom Store behoudt zich het recht voor om een ​​fotokopie van de identiteit van de koper te vragen voor betaling met creditcard, Paypal of cheque. Als onderdeel van de strijd tegen internetfraude kan de informatie met betrekking tot elke bestelling ter verificatie aan derden worden doorgegeven.

 1. Veiligheid

Het Adyen-platform, de betalingspartner van Kozoom Store, heeft een zeer veilig betalingssysteem: het heeft het SSL-coderingsproces overgenomen en het hele coderingsproces is versterkt om alle gevoelige gegevens met betrekking tot betaalmiddelen te beschermen. Er wordt geen creditcardnummer opgeslagen op de server store.kozoom.com.

 1. Eigendom

De producten blijven het volledige eigendom van Kozoom Store totdat volledige betaling van de producten, toeslagen en belastingen is ontvangen.

Bovendien vindt de overdracht van risico's aan de koper plaats op het moment dat de producten het terrein van Kozoom Store of de leverancier verlaten, in overeenstemming met artikel 14.

 1. Verzending en ontvangst

Tenzij anders aangegeven, vindt levering plaats op het adres dat de koper bij de bestelling heeft opgegeven. De risico's gaan over op de koper vanaf het moment dat de bestelde goederen het terrein van Kozoom Store of haar leveranciers hebben verlaten. Levertijden zijn slechts indicatief, tenzij Kozoom Store zich uitzonderlijk aan een bepaalde leverdatum heeft verbonden. Als de koper ervoor kiest om per cheque (van een in Frankrijk gevestigde bank) te betalen, wordt de bestelling verwerkt zodra we deze hebben ontvangen en verwerk

In het geval van gedeeltelijke beschikbaarheid van de bestelde producten, moet Kozoom Store de bestelling mogelijk opsplitsen in meerdere zendingen. In dit geval worden de beschikbare artikelen in eerste instantie verzonden en de resterende producten worden verzonden wanneer deze weer voorradig zijn.

In het geval dat een bestelling meerdere artikelen van verschillende leveranciers heeft, zullen er meer pakketten zijn. De klantenservice van Kozoom Store zorgt voor een vlotte levering van de bestelling.

Kozoom Store biedt haar klanten aan om te laten bezorgen door de post (Colissimo - La Poste) of per vervoerder met afspraken voor zwaardere artikelen. Grote artikelen die zwaarder zijn dan 30 kg worden per vracht geleverd op afspraak, in overeenstemming met de klant.

Het niet naleven van de hieronder beschreven procedures zal resulteren in de afwijzing van eventuele claims door de koper

Kenmerken van de Colissimo-service van LA POSTE (frans postkantoor):

 • De bestelling wordt door een postbode bij koper thuis afgeleverd. Bij afwezigheid ontvangt de koper of ontvanger van het artikel een bericht van passage, waardoor hij de bestelde producten gedurende vijftien dagen kan afhalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor.
 • De koper is verantwoordelijk voor het controleren van de staat van het pakket en de inhoud ervan in aanwezigheid van de postbeambte of de vervoerder van de zware voorwerpen.
 • In het geval dat de koper enige twijfel zou hebben over de goede staat van de inhoud van zijn pakket, moet hij de procedure van Colissimo toepassen (inclusief het melden van de schade, claims en reserves) en de koopwaar weigeren, waarbij hij onmiddellijk een foutverklaring afgeeft  aan de medewerker van het postkantoor. De koper moet dergelijke incidenten ook melden bij store.kozoom.com.

Kenmerken van de bezorging per koerier op afspraak:

 • De vervoerder neemt contact op met de klant en maakt een afspraak met hem.
 • De koper is verplicht om de status van de bezorging van pakketten en het aantal afgeleverde pakketten te controleren. In geval van twijfel is hij verplicht het pakket te weigeren en deze incidenten te melden aan store.kozoom.com.

De gemiddelde levertijden voor verzending vanuit Kozoom of zijn leveranciers zijn als volgt:

 • Per post (Colissimo La Poste): 48 tot 72 uur
 • Per vervoerder en op afspraak: 10 dagen

Deze levertijden worden ter informatie verstrekt en kunnen variëren. Elke vertraging kan niet leiden tot schadevergoeding, opschorting of annulering van de bestelling door de koper.

In geval van verlate levering vanaf de oorspronkelijk vastgestelde datum, moet de koper Kozoom Store schriftelijk (post, fax, e-mail) op de hoogte stellen om de kwaliteit van de service die aan hem kan worden aangeboden te verbeteren.

Een onderzoek bij de vervoerder kan tot 21 dagen duren. Als tijdens deze periode het product wordt gevonden, wordt het onmiddellijk omgeleid naar het afleverpunt dat in de bestelling is aangegeven.

Als het pakket echter na deze periode van 21 dagen onderzoek niet wordt hersteld, zal Kozoom Store op eigen kosten overgaan tot een nieuwe verzending van door de koper bestelde producten.

Indien het bestelde product dan niet meer leverbaar is, wordt artikel 8 toegepast. Als een nieuw product wordt verzonden, zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.

 1. Garantie en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken

In het geval dat de door store.kozoom.com geleverde producten verborgen gebreken vertonen, kan Kozoom Store, naar eigen goeddunken, het gebrek verwijderen of het gebrekkige product door een ander vervangen. Als Kozoom Store het defect niet verhelpt of het defecte product vervangt, of als Kozoom Store dit niet kan, of als Kozoom Store dit niet op tijd kan doen vanwege factoren die buiten zijn macht liggen, kan de koper vragen om terugbetaling van de prijs en de kosten van retourzending, of vraag een verlaging van de verkoopprijs.

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Franse wetgeving. Kozoom Store wijst elke aansprakelijkheid af in het geval dat het geleverde product niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering (censuur, verbod van de auteur of een boek).

Ook kan Kozoom Store niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites waarnaar hyperlinks kunnen verwijzen.

Kozoom Store doet er alles aan om de beste klantenservice te bieden. De aansprakelijkheid kan echter niet worden gehandhaafd in geval van schending van contractuele verplichtingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht zoals natuurrampen, stakingen, branden, overstromingen, uitval of defecten van apparatuur, transport, communicatie of voor de acties van de koper.

Bovendien kan Kozoom Store niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van vertraging als gevolg van voorraadtekorten bij de uitgever of de leverancier, noch voor fouten in de presentatie van producten op haar site, foto's, teksten en illustraties die de producten vertegenwoordigen.

 1. Herroepingsrecht - Tevreden of terugbetaling

Volgens artikel L121-16 van de Franse consumentenwet heeft de koper veertien dagen vanaf de datum van ontvangst om de op zijn kosten bestelde producten terug te sturen voor terugbetaling.

De producten moeten worden teruggestuurd naar Kozoom Store of haar leveranciers in perfecte staat voor wederverkoop (verpakking, accessoires, handleidingen ...), naar behoren verzegeld en samen met de aankoopfactuur.

Met name producten zoals boeken, VHS, dvd's, cd-roms en software moeten nog in hun originele verpakking zitten, zodat de koper het herroepingsrecht kan uitoefenen.

Evenzo, als het product een garantieblad of ander document heeft dat moet worden ingevuld, mag dit niet worden ingevuld zodat de koper zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.

Een incompleet of beschadigd product, of indien de originele verpakking beschadigd is, wordt niet terugbetaald of omgeruild.

Het recht op teruggaaf kan door de koper op de volgende manier worden ingevuld: Een tegoed te verzilveren in de Kozoom Store, contante uitbetaling van de originele aankoopprijs, of, indien onmogelijk per cheque zoals beschreven in artikel 17 hieronder.

Naast het wettelijke herroepingsrecht biedt Kozoom Store Veertien dagen extra dagen dan de wettelijke herroepingstermijn voor een ruil als je niet tevreden bent. In dit geval is de klant verantwoordelijk voor de kosten voor het terugzenden van het product naar Kozoom Store, behalve als het ontvangen product niet het juiste is. De garantie van tevredenheid of omruiling binnen 30 dagen is niet van toepassing op producten zoals boeken, dvd's en Divx-downloads. Producten moeten in perfecte staat aan Kozoom Store worden geretourneerd voor wederverkoop. Elk product dat na de aankoop is beschadigd of gewijzigd, kan niet worden geruild of terugbetaald.

 1. Voorwaarden tot terugbetaling

Tenzij bepaalde gevallen behoren tot bovengenoemde criteria, zal elke terugbetaling ten koste van Kozoom Store ten uitvoering worden gebracht middels een krediet wat gebruikt kan worden op store.kozoom.com.

Kozoom Store zal altijd dit krediet per email richting de klant bevestigen, inclusief de volgende informatie:

 • Geldigheidsduur
 • Of de koper al dan niet de mogelijkheid zal hebben om terugbetaling te vragen
 • De hoogte van het bedrag cq tegoed.

Zodra de voucher of tegoedbon niet vergezeld gaat van instructies, kan de klant ten alle tijde de klantenservice benaderen. Dit kan zowel per telefoon als email.

Een terugbetaling zal direct teruggestort worden op de creditcard die tijdens de bestelling gebruikt is. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een cheque uitgeschreven.

Mocht er slechts gedeeltelijk gebruik worden gemaakt van de voucher, blijft het openstaande saldo beschikbaar voor toekomstig gebruik onder dezelfde condities.

De klant mag nimmer protest aantekenen bij de bank aangaande de voucher, tot 1 jaar na gebruik ervan.

De klant is zich ervan bewust zich aan te verplichtingen te houden die gelden mbt het gebruik van de voucher. Eventuele schade die wordt geleden door de Kozoom Store zullen verhaald worden op de desbetreffende klant.

 1. Intellectueel eigendom

Alle teksten, commentaren, boeken, illustraties en afbeeldingen die op de site store.kozoom.com worden gereproduceerd, zijn wereldwijd beschermd door copyright en intellectuele eigendomsrechten. Om deze reden en in overeenstemming met de Code van Intellectueel Eigendom is alleen privégebruik van de Kozoom Store site toegestaan, en onderhevig aan de beperkende regel van de code van intellectueel eigendom. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de site store.kozoom.com is ten strengste verboden.

Sommige producten, zoals dvd's, zijn onderworpen aan de wetten voor persoonlijk gebruik, die specifiek het kopiëren, openbare distributie en verhuur regelen. U dient de algemene verkoopvoorwaarden van deze producten te respecteren en Kozoom Store kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de producten buiten deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Gedeeltelijke rechtsgeldigheid

Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard onder enige wet, regeling of na een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, zullen de overige bepalingen hun volledige kracht en geldigheid behouden.

 1. Toegepast recht en jurisdictie

Dit is onderworpen aan de Franse wetgeving.

De taal van het toegepast recht is de Franse taal.

In geval van geschillen zijn de Franse rechtbanken bevoegd.

 1. Vrijheid van informatie (Franse wet en gegevensbescherming)

De informatie die verzameld wordt door store.kozoom.com tijdens elke willekeurige fase van een bestelling wordt enkel en alleen gebruikt voor het verwerken van de bestelling en haar zakenpartners. Onder de Data Protection Act 78-17 van 6 January 1978, heeft de koper ten alle tijde het recht tot toegang tot, rectificatie van, wederspraak in of het verwijderen van deze data op store.kozoom.com.

Via store.kozoom.com kan de koper ongevraagd aanbiedingen of andere commerciële berichtgevingen ontvangen via de Kozoom Groep en Kozoom Multimedia. Mocht de klant of koper deze informatie niet wensen te ontvangen, kan hij store.kozoom.com verzoeken dit te stoppen: SARL Kozoom Store, 5 rue Nicéphore Niepce, 33510, Andernos-Les-Bains, France of via email shop@kozoom.com.