Om hiervan te profiteren, dient U ons per email een bericht te sturen om dit account in te stellen via het volgende adres: shop@kozoom.com

Om uw aanvraag te valideren, vragen we U ook om het lidnummer van de bond te doen toekomen. Alle facturen zulle op naam komen van de vereniging of club.  Het factuuradres en de betaling dienen overeen te komen met het adres van de vereniging of club. Het is niet mogelijk om een individu dezelfde condities te bieden als een vereniging of club.

Voor wat betreft wederverkopers is de procedure zo goed als gelijk. U dient ons daarvoor per email te bericht. Aanvullend op uw aanvraag, wordt U gevraagd de volgend informatie te verstrekken:

  • SIRET number indien Uw bedrijf gevestigd is in Frankrijk.
  • Kamer van Koophandel nummer en BTW nummer indien Uw bedrijf buiten Frankrijk gevestigd is.

U ontvangt van ons per email een bevestiging voor het toewijzen van een club of wederverkopers account.